• korištena mašina ::: predo ada

JF 0411-400 korištena vez mašina iz ponude Predo d.o.o.


Proizvodjač: ZSK Nemačka
Tip mašine: JF 0411-400
God.proizvodnje: 2000
Fabrički broj: 35335
Broj glava: 4
Broj igala (boja): 11
Radno polje: 400x500 mm
Brzina rada: 1000
Tip poslužne jedinice: TFT
Proizvodjač: ZSK Nemačka
Tip mašine: JF 0411-400
God.proizvodnje: 2000
Fabrički broj: 35335
Broj glava: 4
Broj igala (boja): 11
Radno polje: 400x500 mm
Brzina rada: 1000
Tip poslužne jedinice: TFT
Mogućnosti rada mašine
- na stolu DA
- pojedinačni ramovi na stolu: DA
- bordirni ram: DA
- gotova roba (majice): DA
- kape:
Učitavanje programa za vez
- sa diskete
- sa USB štik-a: DA
Dimenzije mašine
- širina mm: 2540
- dubina mm: 1300
- težina kg: 700
Pribor
Motač donjeg konca: DA
-Ramovi:
- za rad na stolu:
- za gotovu robu: 16
Mašina je generalno remontovana: DA
Garancija: 6 meseci
Električni priključak:
- monofazno: DA
- trofazno: