• Roll2Roll ::: predo ada

Roll2Roll - uređaj za vez na trakama I kaiševima 2.0

Sa sistemom Roll2Roll za naše RACER mašine, možete brzo i lako proizvoditi serije u nizu. Naš uređaj omogućava rešenja za delimično i potpuno automatsko pravljenje veza na pojasevima, trakama i ostalim tekstilnim rolnama.

Do dva različita materijala, npr. tkanina i flizelin se dovode ispod glave, zatim izvezu i na kraju namotaju na rolnu na prednjem delu mašine - potpuno automatski.

Prilikom fiksiranja materijala koji se vezuje, pravi se razlika između dve varijante: 1. Stezanje (na dugoj strani): Ovde je maksimalna širina materijala 220 mm, sa širinom mogućeg veza do 170 mm.

2. Vođenje: Maksimalna širina materijala je 190 mm sa širinom mogućeg veza do 160 mm. Takođe možete da vežete stabilne tkanine pomoću Roll2Roll-a i kasnije ih seći ili štancati.

Opcionalni dodaci

Opcioni senzor - opcioni optički senzor dostupan za Roll2Roll prepoznaje određene oznake na nosaču trake. Ovo kontroliše vučnu jedinicu i stezni okvir na takav način da je područje veza precizno postavljeno u dubini polja za vez (Y osa). Ova opcija je bitna ako radite vez na traci koja na sebi ima detalje unapred pripremjene sa sito štampom ili utkane motive, pa je neophodno 100% precizno pozicioniranje veza.