• Izmenjivač bobina za ravne vez mašine ::: predo ada

IZMENJIVAČ BOBINA ZA RAVNE VEZ MAŠINE

Povećanje produktivnosti i do 15% - pomoću našeg sistema za promenu bobina (SKW) možete uvećati efikasnost vaše ravne vez mašine . Razvili smo najbolje isprobani model (SKW) u praksi posebno za naše visokoproduktivne vez mašine. Znatno skraćuje vreme stajanja mašine koje su ranije nastale prilikom zamene bobina.

Zamena bobina sa velikom brzinom

Samo 20 sekundi je potrebno izmenjivaču bobine za zamenu jedne originalne ZSK bobine. Kod jednog prosečnog motiva jedna špulna može da traje cca 45 minuta. Prema tome sa jednim magacinom izmenjivača bobina možete cca 6 sati raditi bez toga da poslužioc mora da interveniše oko donjeg konca. Kad se sve špulne isprazne vrši se zamena svih špulni istovremeno, I to za vrlo kratko vreme.

Koristeći primer jednu mašinu sa 44 glava u toku dana ovo Vam znači uštedu neto vremena od 2 sata.