• Magnetni ramovi Mighti Hoop i Hoop Master ::: predo ada

MAGNETNI RAMOVI Mighti Hoop® i Hoop Master®

Savršeno rešenje za brzo, sigurno i precizno zatezanje predmeta rada Mighti Hoop® i Hoop Master® - ova kombinacija magnetnih ramova I pomagala za pozicioniranje pojednostavljuje proces zatezanje pre veza. Rad sa Hoop Master®, pomagalom za zatezanje i Mighti Hoop®, magnetskim ramovima, mnogo je pogodniji od uobičajenog, "normalnog" zatezanja tekstila. Ranije složeno izglađivanje, centriranje i određivanje položaja dizajna vezom je sad dečja igra. Hoop Master® pomaže da poravnate odeću, drži dva dela magnetnog rama i precizno ih spaja. Vez će Vam doći sigurno na željenu poziciju.

Zatezanje materijala se vrši uz pomoć dve široke magnetne površine, znači više se ne javlja problem otiska ramova na predmetu rada, bez teškoća se vrši zatezanje debelih ili čvrstih predmeta rada.