• BasePac10 Softver ::: predo ada

BASE PAC 10 - studijski softver poslednje generacije za industrijski vez

Kreirajte, izmenite, upravljajte - naš BasePac je optimalan softver za izradu programa za vez u polju industrijskog veza, bez obzira da li ste početnik, napredni ili stručnjak. Alat smo razvili zajedno sa softverskim arhitektima i programerima Gesellschaft fuer Informatik und Steuerungstechnik GmbH (GiS). Izuzetno proširen spektar funkcija verzije 10 ne samo da podržava čitav spektar usluga klasičnog veza, već ispunjava sve zahteve najnovije oblasti primene vez mašina u tehničkom vezu. Razmena podataka i prenos dizajna veza između računara i vez mašine vrši se preko mreže ili pak preko USB štik-a.

Nova verzija sa jednostavnom strukturom

Našu verziju 10 BasPac-a karakteriše još jednostavnija programska struktura. Ranije dostupne opcije su u novom BasePac 10 kombinovane u četiri paketna rešenja za različite korisničke profile: BASE, PREMIUM, PROFESSIONAL i TECHNOLOGY.

BASE »

Novi BASE paket uključuje opciju kreiranja monograma sa preko 100 različitih fontova. Slova možete postaviti na klasičan način na bilo kojoj krivulji ili krugu. Uređivač dostupan u BASE omogućava vam da uređujete postojeće motive vezenja. Sa ovim npr. novi motivi se mogu sastaviti iz delova postojećih motiva ili se čak motivi mogu skalirati - uključujući automatsko podešavanje gustoće.

BASE omogućava automatsko učitavanje datoteka za vezenje preko mreže ili skenerom barkoda. Pored toga, BASE možete aktivne podatke slati preko mreže prema vez mašinama.

Paket uključuje program štampanja koji se, između ostalog, može koristiti za TrueViev prikaze, tablice potrošnje konca, a takođe i katalog vaših postojećih dizajna veza do 16 uzoraka po stranici.

PREMIUM »

Paket PREMIUM, koji je takođe nov, uključuje sve opcije BASE paketa, ali prevazilazi njegov opseg: EDITOR smo proširili na VOLLEDITOR, sa kojim možete obraditi strane programe kao što su DST datoteke.

Sa paketom PREMIUM možete ubaciti piksele i vektorsku grafiku od svojih kupaca i automatski kreirate od njih programe veza.

Verzija PREMIUM je već obiman Punchprogram za kreiranje sopstvenih slobodnih programa za vez, Različiti automatizovani standardi su integrisani da bi olakšali posao, npr.:


- Slobodno crtanje za umetnički rad
- Satenski ubod sa skraćivanjem uboda u uskim prostorima
- Štepštih kao kompletno punilo sa rupama
- Bohnenštih
- Pretvaranje objekata između svih tipova uboda i unosa
- Automatsko podlaganje punjenja i podloge za sve tipove uboda
- Nacrtajte grafičke primitive (elipsa, krug, pravougaonik, poligon)
- Prihvatite vektorske podatke (.dkf / .ai) kao podatke za Punch
- Prihvatite podatke za Punch kao crtež i dalje ih obrađujte
- U svako vreme slobodno menjajte referentne podatke

BasePac 10 PREMIUM može, takođe, kontrolisati određene funkcije naših vez mašina ZSK, poput automatskog isključivanja glave vez mašina sa više glava.

PROFESSIONAL »

Sve funkcije PREMIUM verzije su integrisane u novi PROFESSIONAL paket. Sa dodatnim funkcijama za specijalne efekte kao što su zavojita punila ili prelaze boja, kao i proširenim programima punjenja za kreativni rad, paket ispunjava profesionalne zahteve. Oni uključuju, na primer:


- Kompleksne ispune takođe sa sekundarnim konturama i ostrvima
- Zakrivljeni štep ispune složenih područja sa rupama i sekundarnim konturama
- Ugaona podela sa podesivim uglom
- Punjenje šablona na složenom punjenju s rupama
- Punjenje šablona takođe na zakrivljenim prošivima
- Automatske šljokice na liniji i preko makro naredbi sa funkcija šljokice
- Obrtanje ivica takođe zaobljeno ili tupo sa podeljenim bodom
- Zupčasti ubod sa automatskim kreiranjem iz zupčastih linija
- Linije štepovanja sa slučajnom dužinom šava

Svoje kreirane ili uređene uzorke možete sačuvati pomoću programskog paketa PROFESSIONAL na bilo kojem odredištu, kao što su USB štikovi ili mrežne adrese. Ovo uključuje izlazne formate kao što su Tajima DST, Tajima DSZ, Tajima DSB, ZSK TC i novi formati Tajima TBF i Barudan FDR.

TECHNOLOGY »

Da li želite da kreirate, izmenite i eksportirate velike velike programe za vez za mašine kompanije Lasser i Saurer? Tada je paket TECHNOLOGY idealno rešenje za Vas.

TECHNOLOGY omogućava uređivanje svih poznatih specijalnih funkcija Schiffli-ja i postavljanje besplatnih ponavljajućih obrazaca jednostrukim prebacivanjem.

TECHNOLOGY takođe nudi potrebne dodatne funkcije koje su potrebne za polaganje vlakana i žica pomoću naših sistema za tehnički vez.